Robinson Helicopter Session 2021

 

Vážení letečtí přátelé,

 jako výhradní dealer Robinson Helicopter Company pro Českou Republiku Vás zveme na jedinečné setkání majitelů a pilotů vrtulníku značky Robinson, které se uskuteční v pátek 17.9.2021 od 10:00 hodin v sídle společnosti NISA AIR v Bezděčíně

Během dne Váš čeká bohatý doprovodný program, mimo jiné prezentace na téma novinek od Robinson Helicopter Company v rámci posledních modifikací pro jednotlivé typy či přednáška jednoho z průkopníků vrtulníkového létání v České Republice, pana Josefa Rýdla.

Připraveno je celodenní občerstvení i možnost ochutnat speciality šéfkuchaře Miroslava Grusze v MG restauraci.

 Robinson Helicopter Session 2021 je neveřejná akce, proto žádáme všechny účastníky o registraci přes náš registrační formulář, aby jim mohl být umožněn vstup. Detailní program akce bude včas zveřejněn na našich webových stránkách.

 Těšíme se na setkání s Vámi během historicky první akce tohoto druhu na světě.

 Tým NISA AIR

 

 

Dear friends, 

as the exclusive dealer of Robinson Helicopter Company for the Czech Republic, we would like to invite you to a unique meeting of the owners and pilots of a Robinson Helicopters, which will take place on Friday, September 17, 2021 from 10:00 am at the service center of NISA AIR in Bezděčín. 

You will have opportunity to enjoy the rich program including presentation of the news from Robinson Helicopter Company as part of the latest modifications for individual types or a lecture by one of the pioneers of helicopter flying in the Czech Republic, Mr. Josef Rydl. 

There will be ready all-day refreshment for all the participants and you could taste the specialities by chef Miroslav Grusz in the MG restaurant. 

Robinson Helicopter Session 2021 is the private event, so we kindly ask all the participants to register through our registration form to get the entrance permission and more details. The detailed program of the event will be published at our websites in next coming days. 

We are looking forward to welcome you at the historically first Robinson Helicopter meeting in the world. 

The NISA AIR team

 

 Program sletu - 17.9.2021

9:00 - 10:00              Přílety účastníků

10:00                         Slavnostní zahájení akce

10:05                         Přednáška ,,Představení novinek RHC pro rok 2021"

10:45                         Seznámení s Part-ML a jeho dopadem na provoz vrtulníků.

11:00                          Kávová přestávka

11:15                           Představení autopilota HeliSAS ve spojení s Glass Cockit Garmin.

11:30                          Přednáška pana Josefa Rýdla na téma ,,Začátky vrtulníkového létání v ČR" 

12:00                         Občerstvení – ve spolupráci s MG restaurací

 

Zahájení doprovodného programu a prezentace partnerů:

 •   Lety R66 Turbine
 •   EEroplane (kolekce oblečení pro piloty)
 •   Belet (manipulační technika pro vrtulníky)
 •   Traso (výrobce nádrží)
 •   Flying revue (časopis a další literatura pro piloty)
 •   ŠKODA AUTO (předváděcí jízdy vozy ENYAQ)
 •   Chateau Mcely (hotelové služby a kosmetika MCELY BOUQUET)
 •   Možnost návštěvy Muzea Metoděje Vlacha

 

14:00                           Odpolední občerstvení

15:30                           Průlet historických letadel z Muzea Metoděje Vlacha

16:00                           Oficiální ukončení akce

 Právo na změnu vyhrazeno

 

Helicopter session schedule - 17.9.2021

9:00 - 10:00               Arrivals of the participants

10:00                           Opening ceremony

10:05                           Lecture: "Presentation of RHC news for 2021"

10:45                           Part-ML introduction and its impact on helicopter operations

11:00                            Coffee break

11:15                             HeliSAS autopilot introduction in connection with Glass Cockit Garmin

11:30                            Lecture: "The beginnings of helicopter flying in the Czech Republic" by Mr. Josef Rýdl

12:00                           Refreshment - in cooperation with MG restaurant

 

Accompanying program and presentation of the partners:           

 • R66 Turbine flights
 • EEroplane (fashion clothes for pilots)
 • Belet (helicopter handling equipment)
 • Traso (tank manufacturer)
 • Flying revue (magazine and literature for pilots))
 • ŠKODA AUTO (rides by ENYAQ)
 • Chateau Mcely (hotel services and MCELY BOUQUET cosmetics line)
 • Visit of Metoděj Vlach Muzeum

 

14:00                           Afternoon refreshment

15:30                           Flight of the historical planes from Metoděj Vlach Muzeum

16:00                           Official end of the event

Schedule subject to change

 

Registrační formulář:

 

*** Vaše osobní údaje / email budeme zpracovávat dle zásad ochrany osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů), který vychází z české a evropské legislativy.  Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat zasláním emailu na adresu info@nisaair.cz

*** We will process your personal data / email in accordance with the principles of personal data protection (Regulation (EU) No. 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the General Regulation on Personal Data Protection), which is based on Czech and European legislation.
You can revoke your consent at any time by sending an email to info@nisaair.cz

 

FAQ

 

Mohu přiletět i s jiným typem vrtulníku, či letadlem?

May I come by another type of helicopter or by the plane? 

Setkání je vytvořeno primárně pro setkání majitelů a příznivců značky Robinson Helicopter. Pokud nemáte možnost přiletět s nějakým z těchto strojů a i přes to by jste se chtěli zúčastnit, určitě můžete, avšak přihlaste tento vrtulník, nebo letoun přímo přes emailovou adresu info@nisaair.cz . Kapacita těchto strojů je ovšem omezena a přednost mají vždy vrtulníky značky Robinson a jejich piloti.

This meeting is primarily planned for owners and lovers of Robinson Helicopter. In case you want to attend the event and come by another type of helicopter or by plane, please contact us directly at info@nisaair.cz However, the Robinson Helicopters and their pilots always have priority.  

 

Ubytování?  

Accommodation?

Naším cílem je samozřejmě zajistit maximální komfort všem účastníkům, avšak z důvodu počtu pokojů v MG restauraci nemůžeme zde zajistit ubytování všem. Proto doporučujeme, aby si každý účastník včas rezervoval ubytování přes přihlašovací formulář. V případě plné kapacity pokojů v MG restauraci Vám rádi zajistíme ubytování nedaleko.

We want to arrange a maximum level of services for all the guests, but due the limited capacity of the rooms in MG restaurant we are not able to guarantee the accommodation for all of participants. We recommend to book the accommodation via this form as soon as possible. In case of fully booked MG restaurant rooms, we will find another option for you nearby.

 

  Možnost hangárování letounu?

Is is possible to get a parking slot in a hangar?

Hangárování přímo v našem servisním zázemí je možné si zarezervovat přes přihláškový formulář výše.

The parking slot in a hangar is possible to book by this form above.  

 

Je zajištěno občerstvení?

What about refreshment?  

Během celé akce bude zajištěno občerstvení formou cateringové společnosti včetně odpoledního grilu. Přesto doporučujeme rezervaci stolu pro oběd v restauraci MG.

There is a buffet style refreshment with afternoon barbecue. 
We still recommend to book a table in MG restaurant for the lunch.  

 

LPH?

Fuel options?

V místě konání akce bude k dispozici čerpací stanice s palivy AVGAS 100LL, NATURAL 95, JET A1 a letecký oleje TOTAL Aeroshell D100. Více info o tankování na vyžádání a v rámci propozic pro přihlášené.

At the venue we have following fuels available: 

AVGAS 100LL, NATURAL 95, JET A1 and TOTAL Aeroshell D100 aviation oil.
More information on request and in the propositions for registered people.